Bệnh viêm mũi

Viêm mũi phản xạ

Ngày đăng: 2016-09-26
Lượt xem: 351 Views

sneezing

Những phản xạ cố thể gây nên những triệu chứng mũi đáng kể. Những phản xạ cđ thể gây viêm mũi được liệt
kê trong bảng 8 – 2.

Bảng 8-2. Những phản xạ gây ra các triệu chứng mũi

Phản xạ kích thích Những triệu chứng mũi
Mắt (ánh sáng gắt) Hắt hơi
Nằm nghiêng một bên Xung huyết mũi ở bên nằm nghiêng
Ăn nhiều Chảy nước mũi, hắt hơi
Bị nhiễm lạnh Xung huyết
Sợ hãi Xung huyết
Lo lắng Co mạch
Sự nỗ lực Co mạch