Bệnh viêm mũi

Viêm mũi – Những thuốc kháng Histamin

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 373 Views

thuoc-chua-tac-corticoid-benhvn

Từ kháng histamin là sự kết hợp của 2 thuật ngữ: anti nghĩa là kháng lại, và histamin là một chất hoá học xuất
hiện tự nhiên trong cơ thể, có chức nàng điều hoà nhiều hoạt động của cơ thể và nó cũng là một chất hoá học
trung gian của cả hai thể viêm mũi mạn tính dị ứng và không do dị ứng.

Histamin có ở trong dưỡng bào của lớp niêm mạc mũi. Histamin không chỉ tham gia thực hiện chức năng bình
thường của mũi, mà trong các phản ứng dị ứng nó còn được giải phóng ra một cách thừa thải vào những mô
xung quanh, là nơi mà nd trở thành chất hoá học trung gian tiên phát gây ra những triệu chứng phổ biến tại mũi:
chảy nước mũi, hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi vào thành sau họng và tắc mũi.

Histamin ảnh hưởng lên các mô ở mũi thông qua những cấu trúc đặc biệt ở trên các mô đó, gọi là các thụ
thể tiếp nhận histamin. Nếu không có thụ thể tiếp nhận histamin thì histamin sẽ không có tác động lên các mô,
không có tác động lên các mô thì sẽ không có các triệu chứng phát sinh. Điều này rất quan trọng khi thảo luận
xem một số thuốc đã hoạt động như thế nào để đối kháng lại với những tác dụng của histamin.

Cơ thể người có 3 loại thụ thể tiếp nhận histamin khác nhau, đó là những thụ thể Hi, H2 và H3. Những thụ thể này nằm ở hầu hết các mô của cơ thể. Khi histamin tác động lên những thụ thể khác nhau thì sẽ tạo ra những tác dụng khác nhau. Tác dụng của histamin lên mũi là thông qua thụ thể Hi. Còn tác dụng thông qua các thụ thể H2 hoặc H3 thì hiện nay không được coi là đóng vai trò trong việc gây ra các triệu chứng tại mũi.

Bảng 11-1. Những triệu chứng tại mũi do histamin tác động lên các thụ thể Hi ở mô gây ra

Triệu chứng Tác động của histamin lên thụ thể Hi
Xung huyết ở mũi Giãn các mạch máu, thoát huyết tương từ mạch máu vào các mô xung quanh
Hắt hơi Kích thích phản xạ
Ngứa mũi Kích thích phản xạ