Bệnh viêm mũi

Viêm mũi do nghề nghiệp: Bạn có bị dị ứng với công việc của bạn?

Ngày đăng: 2016-09-26
Lượt xem: 375 Views

1470713294-canh-ba-viem-xoang-1

Viêm mũi do nghề nghiệp đề cập đến những triệu của mũi gây nên bởi sự tiếp xúc với một chất hoặc tác nhân ở nơi làm việc. Viêm mũi do nghề nghiệp thê hiện dưới 2 dạng sau:

Viêm mũi tại văn phòng: những triệu chứng xuất hiện tại một văn phòng đặc biệt, hoặc toà nhà của văn phòng.

Viêm mũi ở ngoài khu vực văn phòng: những triệu chỉ thể hiện ở hiện trường của một công việc cụ thể.

Viêm mũi do nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến một phòng gồm nhiều loại cán bộ, công nhân, như ông chủ tịch công ty, bộ phận thư ký văn phòng, bộ phận phục vụ, người làm vườn, cũng như với người hoá trang,….

Trọng tâm của những nghiên cứu là những nghề nghiệp ở ngoài khu vực văn phòng hơn là những nghề nghiệp ở văn phòng, xuất phát từ việc quan tâm đến những chất riêng biệt mà cán bộ, công nhân đã phải tiếp xúc trong công việc. Những nghiên cứu về nghề nghiệp không liên quan đến vãn phòng đã cho thấy có từ 20% đến 30% những công nhân làm việc tại các phòng thí nghiệm động vật bị dị ứng với các động vật mà họ phải tiếp xúc khi làm việc, có khoảng 10% công nhân làm bánh mì dị ứng với lúa mạch và 30% công nhân có tiếp xúc với các loại muối platinum bị dị ứng với những hoá chất.