Bệnh viêm mũi

Viêm mũi dị ứng kinh diễn

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 343 Views

trieu-chung-cua-benh-viem-mui-di-ung-ban-nen-biet

Hình thức viêm mũi dị ứng này là do bị dị ứng hoặc bởi sự tiếp xúc với một chất (tác nhân) đơn độc trên cơ
sở suốt cả nãm hoặc với nhiều tác nhân khác nhau, mà hậu quả dẫn đến là bị mắc bệnh kinh diễn hoặc quanh
năm. Những triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng kinh diễn cũng tương tự (giống như) những triệu chứng của
bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa, chỉ có khác là chúng dai dẳng quanh năm và không có khuynh hướng
tiến triển một cách bột phát.

Cả hai loại chất kháng nguyên (chất gây dị ứng) của viêm mũi dị ứng theo mùa, và không theo mùa đều có thể
gây nên những triệu chứng của viêm mũi dị ứng kinh diễn. Bảngdưới đây sẽ liệt kê những nguyên nhân
phổ biến nhất của bệnh viêm mũi dị ứng kinh diễn.

Hầu hết các sách giáo khoa đã liệt kê những nguyên nhân ban đầu, hoặc cơ bản của bệnh viêm mũi dị ứng
kinh diễn là thuộc về những chất kháng nguyên của môi trường chung quanh hoặc ở trong nhà như bụi, các con
bọ, những bào tử nấm, các động vật nuôi. Đó là những chất mà chúng ta đã thường xuyên tiếp xúc trong thời gian quanh năm.

Dưới đây là những nguyên nhân của bệnh viêm múi dị ứng kinh diễn

 Những chất kháng nguyên ở môi trường chung quanh
 Bụi nhà
 Những con bọ trong bụi nhà
 Bào tử nấm 
 Chó, mèo và gối lông thú
 Những chất khái niệm theo mùa
 Phấn hoa cây
 Phấn hoa cỏ
 Phấn hoa cỏ dại
 Những chất liên quan đến nghề nghiệp
 Những thực phẩm

Tuy nhiên trên thực tế thì hầu hết những người bị viêm mũi dị ứng quanh năm không những chỉ có phản ứng với một hay nhiều những chất đố, mà còn có dị ứng với nhiều tác nhân đa dạng của những phấn hoa. Đó là sự tấn công tập thể của những chất đa dạng lên mũi bị dị ứng, mà hậu quả dẫn đến là những triệu chứng trên xuất hiện quanh năm.

Cũng ảnh hưởng (tấn công) đến mũi và gây nên những triệu chứng về mũi là một nhóm các chất, mà các nhà dị
ứng học nói đến như là những chất kích thích không do cản nguyên dị ứng. Chúng gây nên những triệu chứng do tính chất gây kích thích của chúng hơn là do khả năng dễ kích động những phản ứng dị ứng, và chúng có thể gây ra những triệu chứng cho bất kỳ người nào đã tiếp xúc với chúng ở mức độ đủ để bị chúng ảnh hưởng tới. Những chất kích thích không gây dị ứng phổ biến sẽ được nói chi tiết trong chương 5, như khói thuốc lá, thuốc xịt khí dung, những hạt trơ trong khống khí, gió, không khí lạnh, ánh sáng gắt, hương mỹ phẩm, và hầu hết không có giới hạn của các loại hoá chất, và nhiều hơn nữa.