Bệnh viêm mũi

Tương lai của liệu pháp miễn dịch

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 364 Views

208892916155c025432f5e30-12681143_dna-illustration2x

Những bước tiếp theo trong việc cải tiến thêm liệu pháp miễn dịch đang được thực hiện.

Chúng bao gồm:

  1. Xác định xem những phần nhỏ nào của mỗi dị nguyên trong không khí thực sự gây ra các triệu chứng.
  2. Biến đổi những phần đó sao cho khi tiêm vào cơ thể thì chúng tạo ra được những đáp ứng miễn dịch mạnh
    hơn những chất đang được sử dụng, nhưng lại không gây ra những tác dụng phụ nào đáng kể.
  3. Đưa ra được những tiêu chuẩn về chất lượng cho tất cả các dị nguyên được sử dụng trong liệu pháp trị liệu
    miễn dịch.

Những điều này không những chỉ làm tăng tính hiệu quả và an toàn của liệu pháp miễn dịch, mà còn nâng cao
chất lượng của những test da và test huyết thanh về dị ứng, vì sử dụng cùng một loại dung dịch dị nguyên như
trong liệu pháp miễn dịch.