Bệnh viêm mũi

Thuốc dự phòng: Thuốc xịt mũi CROMOLYN SODIUM

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 1352 Views

Cromolyn sodium do công tỵ Fisms sản xuất và được lưu hành ở Hoa Kỳ dưới dạng dung dịch mũi Masaicrom
từ những năm đầu của thập kỷ 1970, là một thuốc ngừa dị ứng đầu tiên được bán ra và được tiếp thị ở trên toàn
thế giới. Một thuốc phòng ngừa được định nghĩa như là một thuốc cố tác dụng ngăn ngừa bệnh tật. Cromolyn
sodium đã hoạt động như là một thuốc để ngăn ngừa bệnh, vì nó ngăn chặn được tiến trình dị ứng phát triển.
Không có tiến trình, không có triệu chứng. Điều này trái với những thuốc khác để điều trị bệnh viêm mũi dị ứng,
như thuốc kháng histamin, thuốc co mạch, thuốc corticosteroid và thuốc ipratropium bromid, vì những
thuốc này chỉ có tác dụng làm thuyên giảm những triệu chứng gây ra do tiến trình dị ứng chứ không làm thay đổi
được, bản thân tiến trình đó.

intal_1

Những cơ sở của CROMOLYN SODIUM

Cơ chế tác động của CROMOLYN SODIUM

Từ những năm đầu của thập kỷ 1970, người ta đã được biết đến thứ thuốc đáng lưu ý này. Sự liệt kê những
tác dụng của nó bao gồm:

  • Ngăn chặn sự giải phóng ra chất hoá học trung gian của các dưỡng bào.
  • Ngàn chặn sự tích lũycủa những tế bào gây viêm ở trong niêm mạc mũi.
  • Phong bế cả 2 phản ứng sớm và muộn của dị ứng.
  • Ức chế sự hoạt động của những tế bào gây viêm,

Như đã được bàn luận trước đây, chính là do các hóa chất trung gian được giải phóng ra trong những phản ứng
dị ứng đã gây ra triệu chứng điển hình dai dẳng của viêm mũi mạn tính. Do khả năng ngăn chặn được sự giải
phóng những hóa chất trung gian đó vào tổ chức của mũi nên cromolyn sodium được các thầy thuốc ghi đơn rộng
rãi, như là một thuốc phong bể dị ứng. Đáng ghi nhớ là cromolyn sodium không phải là 1 chất kháng histamin, 1
chất co mạch, hoặc 1 chất steroid.