Bệnh viêm mũi

Thành ngoài của hốc mũi

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 511 Views

xoang

Bạn không thể nhìn thấy thành ngoài bên phải hoặc bên trái của mũi khi nhìn qứa lổ mũi của bạn. Khi khám
mũi các bác sĩ phải sử dụng dụng cụ khám đặc biệt mới nhìn thấy phần đó của mũi. Thành ngoài của mũi do các xương má tạo thành. Ba chỗ kéo dài hình chữ nhật nổi lên từ thành ngoài và tạo nên những điểm mốc
nổi lên rõ nhất của nó gọi là các xoăn của mũi. Xoăn mũi nhỏ nhất và ở trên cao nhất là xoăn trên, tiếp theo về
kích thước và vị trí khu trú là xoăn giữa, xoăn lớn nhất và ở gần sàn của mũi nhất là xoăn dưới.

Các xoăn uốn cong xuống dưới và tách ra khỏi thành ngoài để tạo ra được 1 khoảng trống giữa nó và thành
ngoài. Những khoảng trống đo’ rất quan trọng, vi chúng kiểm tra luồng không khí vào và qua mũi, và
bảo đảm cho sự tiếp xúc chặt chẽ của không khí với màng niêm mạc mũi. Mỗi khoảng trống hoặc ngách mũi (đường khe thông khí) được đặt tên theo xoăn đã tạo nên nó.
Như vậy, ngách mũi trên nằm dưới xoăn trên, ngách mũi giữa ở dưới soăn giữa và ngách mũi dưới ở dưới xoăn
dưới. Ngách mũi lớn nhất và quan trọng nhất của các ngách mũi là ngách mũi giữa. Nó quan trọng nhất vì kích cỡ lớn nhất và vì nó đảm đương nhiều công việc của mũi, và vì nó là đường khe (thông khí) mà sự dẫn lưu của ba
xoang quan trọng nhất đổ vào (trán) thl dẫn lưu vào các khoảng không (đường khe) khác. Ống mũi lệ là
cái ống để dẫn lưu nước mắt sản xuất thừa ra khỏi mắt. Nước mắt thường xuyên được các tuyến lệ tạo ra và số
lượng nước mắt không cần thiết cho. sự làm trơn ướt mắt thì phải được dẫn lưu đi, nếu không thì mắt của bạn lúc
nào cũng như đang khóc vậy. Ống mũi lệ hoạt động như sau: nước mắt thừa đổ vào một cấu trúc như một cái túi
nằm giữa góc mắt và gốc mũi. Khi bạn chớp mắt cái túi bị ép và nước mắt đươc chảy vào ống mũi lệ, và nó
được dẫn lưu xuống mũi ở phần trước của ngách.