Bệnh viêm mũi

Tác dụng phụ của những thuốc xịt mũi CORTICOSTEROID

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 857 Views

nasacort-pack

Nói chung thì những phản ứng phụ này là nhẹ và giới hạn ở mũi mà thôi. Những phản ứng phụ có tác dụng
toàn thân cũng có thể có với sự dùng quá liều được khuyên dùng.

Những phản ứng phụ phổ biến bao gồm có bỏng, rát và sự kích thích của niêm mạc mũi.

Những phản ứng phụ kém phổ biến hơn bao gồm tình trạng nặng lên của hen phế quản (do hít phải dung dịch
vào phổi trong khi xịt thuốc), đau đầu, cảm giác như đầu bị nhẹ đi, buồn nôn, chảy máu mũi, sung huyết do tác
dụng ngược lại (nếu triệu chứng xung huyết mũi của bạn xấu đi hơn là được cải thiện khi dùng thuốc).

Bảng 16-2. Liều khuyên dùng/số lần sử dụng của những thuốc múi corticosteroid hiện đang được lưu hành

Sản phẩm Liều cho mỗi lần bóp thuốc xịt Số lần cho 1 ngày
Deoadron turbínaire 2 lần xịt cho mỗi bên mũi 2 đến 3 lần
Beoonase AQ spray Người trường thành  
Beconase nasal inhaler 1 lần xịt cho mỗi bên mũi 2 đến 4 lần duy trì
Nasacort nasal Người trường thành và trẻ từ 12 1 đến 2 lần
ínhaler tuổi trẻ lên: từ 1 đến 2 lằn bóp cho mỗi bên mũi  
Vanoenase AQ spray Trẻ từ 6 đến 12 năm:  
Vancenase nasal 1 lằn xít cho mỗi bên mũi  
Inhaler Trẻ dưới 6 tuổi không nên dùng 3 lần
Nasalid spray Người lỏn: 2 lần xịt chọ mỗi bên mũi 2 đến 3 lần
  Trẻ tù 6 – 12 năm: từ 1 đến 2 lằn xịt cho mỗi bên mũi

Trẻ dưói 6 tuổi không nên dùng

2 đến 4 lần

Những phản ứng phụ tuy hiếm gặp nhưng có thể xảy ra, bao gồm sự suy giảm chức nâng thượng thận, dị ứng với sản phẩm hoặc tá dược của sản phẩm, thiên đầu thống (nên báo cho bác sĩ biết là bạn có tiền sử gia đình với thiên đầu thống), thương tổn vách ngăn mũi, đau họng, chảy ràn rụa nước mắt.