Bệnh viêm mũi

Tác dụng của liệu pháp miễn dịch

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 335 Views

trieu-chung-viem-xoang-mui-3

Những tác nhân “miễn dịch’ đóng vai trò chủ chốt trong những phản ứng dị ứng (chương 3) là: kháng thể
IgE, những dưỡng bào, những tế bào bạch cầu ái kiềm, những hoá chất do các tế bào đó giải phóng ra, gọi là
những chất hoá học trung gian. Liệu pháp miễn dịch sẽ tác động lên những thành phần trên {bảng 18-2).

Trước khi thực hiện liệu pháp miễn dịch, kháng thể IgE (kháng thể dị ứng) tăng lên về số lượng sau tiếp xúc
với phấn hoa mà bạn bị dị ứng. Sau liệu pháp miễn dịch nồng độ kháng thể này giảm đi và không còn hoặc chỉ
còn tăng nhẹ sau tiếp xúc. Xu hướng chung trong quá trình điều trị liệu pháp là làm giảm nồng độ kháng thể
IgE và giải phóng ra các hóa chất trung gian bất cứ khi nào IgE tương tác với dị nguyên mà bạn bị dị ứng. Sau
liệu pháp, hiện tượng giải phổng ho’a chất trung gian sau tiếp xúc dị nguyên giảm đi. Điều này làm bạn bị ít triệu
chứng hơn.

Bảng 18-2. Tác dụng của liệu pháp miễn dịch

Yếu tố miễn dịch Trước liệu pháp miễn dịch Sau liệu pháp miễn dịch
Kháng thể IgE

Tăng lên trong mùa phấn hoa

Giảm đi

Hiện tượng tăng theo mùa giảm đi, mờ dần đi.

Dưỡng bào Giải phóng các hóa chất trung gian Giảm giải phóng các hóa chất trung gian
Bạch cầu ái kiềm Giải phóng các hóa chất trung gian Giảm giải phóng các hóa chất trung gian
Các hóa chất
trung gian
Được giải phóng ra Giảm, mờ dần đì
‘Kháng thể
phong bế”
kháng thể IgE
Tăng lên gắn với dị nguyên nên dị nguyên không thể gắn được với kháng thể igE

Tất cả chúng ta đều có khả năng tạo kháng thể đối với bất cứ yếu tố nào xâm nhập vào cơ thể: thức ăn, virus,
vi trùng và dị nguyên trong không khí.

Liệu pháp miễn dịch làm chúng ta sản xuất ra nhiều IgG hơn đối với dị nguyên trong mũi tiêm phòng dị ứng.
Theo lý thuyết, kháng thể IgG là “kháng thể ngăn chặn”. Lý tưởng ra thì nên có nhiều kháng thể IgG nhiều hơn so
với kháng thể IgE đến mức mà khi dị nguyên trong không khí xâm nhập vào cơ thể thì nó gắn với IgG nhiều
hơn là với IgE. Vì đã gắn với IgG nên những dị nguyên trên không thể gây ra phản ứng dị ứng, có ít hóa chất
được giải phóng ra hơn vào các mô của mũi và do đó ít có triệu chứng xảy ra ở mũi.

Liệu pháp miễn dịch tác dụng thông qua sự kết hợp của những tác dụng này hơn là thông qua bất cử một tác
dụng riêng lẻ nào.