Bệnh viêm mũi

Sinh lý mũi xoang – Về phôi thai học

Ngày đăng: 2016-09-28
Lượt xem: 612 Views

benh-viem-xoang-man-tinh-nguyen-nhan-va-trieu-chung

Mũi xoang được hình thành do sự biệt hóa của các cung mang. Sau khi phôi thai được hình thành từ tuần lễ thứ 4, nụ trán phôi thai có dạng hai thùy, từ đó chia thành hai nụ trán. Cuối tuần thứ 4 nụ trán phát triển tạo ra đĩa khứu giác.

Cũng vào thời gian này, các thành phần nâng đỡ của trung mô tạo ra hai nụ mũi trong và ngoài. Phần lõm phân cách hai nụ trán giảm dần do sự xuất hiện hai nụ mũi phải và trái lan ra tới đường mũi giữa và tạo nên một khối ở giữa gọi là nụ giữa.

Nụ mũi ngoài gắn kết với nụ mũi trong tạo ra lỗ mũi nguyên thủy. Đồng thời với sự ngăn đôi ở phía trước theo chiều ngang với khe miệng do sự hàn kín của các nụ, quá trình ngăn đôi theo trục thẳng bởi một phiến trung mô cùng xảy ra tạo nên vách ngăn mũi phôi thai