Bệnh viêm mũi

Phương pháp điều trị đại cương về mũi: Phương pháp đổi thế (proetz)

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 589 Views

820b65e737-6-rua-mui-kienthuc6-dhnf

Để đưa thuốc vào các xoang sau. Thuốc dưới dạng dung dịch cũng như để làm khí dung.

Xoang sau thông với hốc mui bằng lỗ nhỏ nên áp lực trong xoang làm cho thuốc ỏ mũi không vào được xoang.

Nếu để xoang thành một trục thẳng vói hốc mũi, hút hết khí trong xoang làm áp lực trong xoang giảm, thuốíc sẽ vào xoang để thế chỗ cho không khí đã bị rút ra.

Cách làm: để bệnh nhân nằm ngửa, đầu ngửa tối đa. Dùng máy hút đầu ống có lắp ambu vừa khít hốc mũi. Bịt chặt hốc mũi bên kia lại, bảo bệnh nhân kêu kê, kê, kê… để buồm hàm đậy kín đường xuống họng, hút hết các dịch trong hốc mũi. Sau đó rỏ chừng 10-20 giọt thuốc vào hốc mũi, lại bịt hốc mũi bên kia, lắp đầu ống út vào hốc mũi, bảo bệnh nhân kê, kê, kê… Như vậy, mỗi lần một ít khí bị hút khỏi xoang và thuốc vào thế chỗ dần.

Sau đó để bệnh nhân nằm theo tư thế trên vài phút rồi đứng dậy, nếu thuốc không chảy xuống họng, không ra mũi là tốt.