Bệnh viêm mũi

Niêm mạc mũi là một cơ quan bảo vệ

Ngày đăng: 2016-09-28
Lượt xem: 559 Views

Ngoài chức năng làm ấm, làm ẩm và làm sạch không khí đi vào mũi, mũi còn có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể. Nhiệm vụ này được thực hiện nhờ vào một khả năng đề kháng nhiều mặt, có hiệu quả được biệt hóa cao để chông lại các ảnh hưởng của môi trường đối với cơ thể.

dien-ta-cam-xuc-bang-tieng-anh

Thành phần cơ bản của hệ thông bảo vệ này là bộ phận lông chuyển của niêm mạc mũi, nghĩa là sự phôi hợp về chức năng của tấm lọc tuyến (secretory film) và các lông của biểu mô hô hấp. Nhờ có tấm lọc ở biểu mô chế tiết ra chất keo. Chất keo này được vận chuyển liên tục từ cửa mũi trước đi về phía các cửa mũi sau. Một dị vật được vận chuyển từ đầu xoăn mũi dưới đến lỗ mũi sau mất vào khoảng từ 10 đến 20 phút. Hiệu quả của hệ thông làm sạch này tùy thuộc vào một sô” yếu tô” như ph, nhiệt độ, tình trạng chất keo, độ ẩm, chiều rộng của mũi, khí độc… Các rối loạn về câu tạo hoặc rối loạn về tính chất lí học của tấm dày niêm mạc hay rối loạn về hoạt tính của các lông chuyển có thể ảnh hưởng rõ đến sinh lý của hốc mũi.

Niêm mạc mũi bảo vệ toàn cơ thể bằng cách tiếp xúc và tạo sức đề kháng chông lại vật lạ là động vật hay bất động vật trong môi trường. Có hai vùng bảo vệ có thể được phân biệt ở trong niêm mạc mũi:

+ Bề dày (tâm dày) niêm mạc và biểu mô.

+ Tổ chức liên kết của mạch máu của lamina propria.

Các yếu tố đề kháng của vùng bảo vệ thứ nhất bao gồm:

Sự làm sạch lý học của bộ phận lông chuyển ở niêm mạc.

Các yếu tố bảo vệ không đặc hiệu trong các chất tiết như lysoxym, interíeron, các chất ức chế protease chế tiết, hệ thông bổ thể và glucosidase chế tiết.

Các yếu tố bảo vệ đặc hiệu như globulin miễn dịch A (IgA) có cơ chế bảo vệ bề mặt, globulin miễn dịch M (IgM) và globulin miễn dịch G (IgG).

Các yếu tố đề kháng của vùng thứ hai bao gồm: các yếu tô” không đặc hiệu    và   các cấu trúc như chất nền và các lông tơ (rễ hút), các đại và tiểu thực bào, các nội tiết tố, interíeron, các chất ức chế protease, bổ thể…

Các yếu tố bảo vệ đặc hiệu như các lim-pho nhạy cảm T và B, các bạch cầu hạt ái toan, các globulin miễn dịch IgM, IgG, IgE.