Bệnh viêm mũi

Những thuốc xịt mũi chất CORTICOSTEROID mới

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 689 Views

Beconase/Vancenase

10024248

Tên dược lý: beclomethason. Beconase và Vancenase thực ra chỉ là cùng một sản phẩm được 2 công ty dược
phẩm khác nhau bán ra dưới những tên thương mại khác nhau. Nhà sản xuất Allen và Hanburys cho ra các sản
phẩm thuộc dòng beconase và công ty Schering có sản phẩm dòng Vancenase.

Beclomethason lần đầu tiên được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 1970. Sau đó nó được lưu hành dưới dạng ống xịt có định liều, tương tự như ống xịt chữa hen, nhưng được nhằm để xịt thuốc vào mũi. Từ đó trở đi, thuốc được đưa vào như là một dịch thuốc xịt và thiết bị được dùng dưới dạng của ống xịt (ống xịt mũi ồeconase) để cải thiện thêm việc đưa thuốc vào mũi. Mỗi lần hoạt động của dung dịch thuốc xịt, hoặc của ống xịt có chia độ đã phân phát 42 microgram chất beclomethason vào mũi.

Nhiều người trưởng thành sẽ cần tới 2 lần bóp thuốc xịt vào mỗi bên mũi, 4 lần mỗi ngày, để kiểm soát đước
những triệu chứng mũi của họ. Tuy nhiên, một khi sự kiểm soát đã đạt được thì liều thường xuyên cố thể giảm
xuống còn 2 lần bóp thuốc xịt vào mỗi bên mũi, 2 lần mỗi ngày mà vẫn duy trì được sự kiểm soát những triệu
chứng. Trong mùa phấn hoa, liều lượng có thể được tăng lên trong những giai đoạn ngắn, 2 lần bóp cho 4 lần mỗi
ngày. Những liều khuyên dùng cho trẻ em và người trưởng thành được cung cấp trong bảng 16-2.

Nasalid

Tên dược lý: ílunisolid. Sản phẩm này được đưa vào Hoa Kỳ giữa những năm 1970 dưới dạng thuốc xịt mũi.
Nó không được lưu hành dưới dạng ống xịt có chia liều. Thiết bị xịt cổ định cỡ để mỗi lần tia thuốc bắn ra sẽ giải
phóng 25 microgram ũunísolid vào mũi.

Liều có tác dụng cho hầu hết những người trưởng thành là 2 lần xịt vào mỗi bên mũi, từ 2 đến 3 lần mỗi
ngày thì mới có kết quả. Cũng như với beclomethason, một khi triệu chứng đã được kiểm soát thì liều lượng có
thể được rút giảm dần đi đến mức tối thiểu mà vẫn tiếp tục duy trì được hiệu quả của thuốc.

Bất cứ loại ilunisolid nậo được hấp phụ vào cơ thể cũng nhanh chóng bị chuyển hoá và không gây ra những
triệu chứng chung đáng kể..

Nasacort

Tên dược lý: triamcinolon. Sản phẩm này, lúc tài liệu này được viết ra thì cũng vừa mới được đưa vào sử dụng
ở Hoa Kỳ. Nó được lưu hành dưới dạng ống xịt có chia liều và có định cỡ để sao cho mỗi lần xịt thì có
oomicrogram triamcinolon được phân phát vào mũi. Liều lượng đầu tiên có thể từ 2 lần cho mỗi bên mũi mỗi
buổi sáng đến 2 lần bóp vào mỗi bên mũi 2 lần mỗi ngày. Liều cao hơn sẽ có tác động nhanh hơn. Cũng tương tự
như tất cả những thuốc xịt corticosteroid, sự giảm nhẹ tối ưu có thể đạt được vào khoảng sau 3 tuần lễ sử dụng
thuốc. Một khi sự giảm nhẹ đã đạt được thì liều lượng nên được giảm dần đi đến mức thấp nhất để tiếp tục duy
trì kết quả của sự thuyên giảm. Nếu sau 3 tuần lễ mà không có sự thuyên giảm thì nên đến khám lại bác sĩ.