Bệnh viêm mũi

Những phương pháp thực hiện miễn dịch trị liệu còn đang bị nghi ngại

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 360 Views

df

Hiện nay tại Mỹ đang có nhiều phương pháp sử dụng liệu pháp miễn dịch chưa được chứng minh về tính hiệu quả của nó.

Bảng 18-3. Những hướng dẫn bổ sung để thực hiện liệu pháp miễn dịch một cách an toàn

 1. Phải bảo đảm chắc chắn rằng bác sĩ thực hiện quá trinh điều trị ở trình độ thoả đáng.
 2. Nếu bạn bị phản ứng với mũi tiêm trước thì luôn nhớ rằng phải báo cáo với bác sĩ hoặc y tá về việc đó
  trước khi bạn dược tiêm mũi tiêm sau,
 3. Ở lại nơi làm việc của bác sĩ trong 30 phút sau mỗi lần tiêm
 4. Không được bỏ dở liệu trình điều trị, vì nếu làm như vậy bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được đến liều duy trì.

Những phương pháp đang được tranh cãi này đã được gần như hầu hết các bác sĩ không chuyên về dị
ứng và miễn dịch sử dụng, đó’ cũng là một sự thực quá rõ ràng không cần phải giải thích gì thêm cả, Do đó, nếu
bạn hoặc con của bạn được khuyên là nên áp dụng liệu pháp trị liệu miễn dịch, bạn nên hỏi về những vấn đề sau
đây:

 • Bác sĩ thực hiện liệu pháp miễn dịch có phải là một chuyên gia về di ứng yà liệu pháp miễn dịch không?
 • Có phải là trong địa hạt của bạn không có chuyên gia về dị ứng và liệu pháp miễn dịch không?
 •  Liệu có phải là bác sĩ thực hiện liệu pháp miễn dịch đang áp dung một phương pháp còn chưa được chứng
  minh rõ tính đúng đắn, hay còn đang bị các nhà dị ứng học tranh câi, tuy rằng bác sĩ đó cũng đã hoàn toàn ý
  thức được tính chất nghi vấn này của phương pháp áp dụng.
 • Những lý do nào khiến bác sỉ đó áp dụng phương pháp điều trị còn đang bị tranh cãi mà không dùng phương pháp đã được chứng minh một cách khoa học?
 • Những lý do nào khiến bạn hoặc con bạn không tham khảo ý kiến của một chuyên gia đã được huấn luyện
  thoả đáng trước khi áp dụng liệu pháp.

Lúc này không nền rụt rè nữa. Liệu pháp miễn dịch là một phương pháp điều trị tốn kém và mất thời gian. Hãy
hỏi kỹ. Nếu bạn sắp tiếp nhận một phương pháp còn đang bị tranh cãi, bạn có quyền được biết rằng đó là một
phương pháp còn đang tranh cãi. Do đó, bạn có quyền yêu cầu được trả lời. Thông qua việc hỏi và được giải đáp bạn sẽ có cơ sở để quyết định kế hoạch thực hiện liệu pháp miễn dịch mà người ta đề nghị. Người ta có thể đề nghị bạn áp dụng những phương pháp còn chưa được chứng minh vì nhiều lý do, nhưng không có lý do nào làm vẻ vang cho sự thực hành nghề nghiệp y học cả.

Thứ nhất là những người dễ có khả năng mắc bệnh thiếu hiểu biết, hoặc hầu hết các bác sĩ không chuyên về dị ứng học không biết là phương pháp nào đã được chứng minh hay còn đang tranh cãi.

Thứ hai là vì ngại phải theo đuổi các vụ kiện “gây cản trở sự hành nghề” của các bác sĩ đang áp dụng những phương pháp chưa được chứng minh này, nên đã ngăn cản các tổ chức y tế của Nhà nước, của bang, của vùng có hiểu biết về những vấn đề này hoạt động theo những điều mà họ quan tâm lo ngại.

Thứ ba là những quy định của liên bang (do uỷ ban thương mại liên bang đặt ra) đă làm cho giới y học gập khó khăn nếu không dĩ  là không thể kiểm soát được thoả đáng hoạt động của những thành viên trong giới của họ. Thật là không may, vì chỉ có bệnh nhân là phải chịu đựng tất cả tình trạng rối loạn này.

Lời khuyên

Hãy kiên trì theo đuổi những phương pháp trị liệu miễn dịch đã được chứng minh là thoả đáng. Có thể biết
được tên của những nhà dị ứng có trình độ về dị ứng và miễn dịch ở đia hạt của bạn từ những tổ chức sau:

 • Tổ chức y tế địa phương nơi bạn ở.
 • Hiệp hội dị ứng và miễn dịch của Mỹ.
 • Trường chuyên về dị ứng và miễn dịch ở Mỹ.
 • Viện hàn lâm về dị ứng và miễn dịch của Mỹ.