Bệnh viêm mũi

Những phản xạ, hiệu lệnh thần kinh và chứng chảy nước mũi

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 474 Views

nhung-bi-mat-ve-nao-bo-co-the-ban-chua-biet-1

Những phản xạ và những hiệu lệnh thần kinh cổ liên quan chặt chẽ với nhau trong bệnh cảnh của chứng chảy
nước mũi. Một phản xạ là một đáp ứng tự phát với một kích thích. Phản xạ bắt đầu từ một cơ quan, như mũi
chẳng hạn. Sau đó nó được truyền qua hệ thống thần kinh tới não hoặc cột sống, rồi nó được truyền phát trở
lại cơ quan thông qua những đường đi thần kinh khác để gây ra một đáp ứng. Một thí dụ cổ điển của phản xạ là
sự vô tình chạm phải một vật gì có nhiệt độ cao. Kích thích, sức nóng, đã khởi động cho một quá trình bắt đầu
từ một tín hiệu truyền qua những sợi thần kinh tới não, não phiên dịch nó như một tình trạng gây đau và nhanh
chóng ra hiệu lệnh cho tay tránh đi. Toàn bộ một phản ứng phản xạ chỉ xuất hiện trong vòng phần nghìn giây.
Những phản xạ kiểm tra việc sản xuất ra chất nhờn ở mũi bạn được mô tả với 3 thành phần sau:

  1. Kích thích

Với chứng chảy nước mũi thì kích thích này có thể là dạng của nhiều tác nhân khác nhau, bao gồm những hóa
chất được giải phóng ra trong những phản ứng dị ứng hoặc những phản ứng viêm khác, cũng như là với các hạt
gây kích thích và các hoá chất.

  1. Sự truyền đạt theo cung phản xạ của các hiệu lệnh và tín hiệu

Tín hiệu phải được truyền đi từ mũi tới não hoặc cột sống, sau đó biến thành hiệu lệnh từ não hoặc cột sống
quay trở lại mũi bạn. Tất cả quá trình trên diễn ra trong những sợi thần kinh rất nhỏ, nhanh hơn là nháy mắt.

  1. Đáp ứng

Hiệu lệnh trở lại từ mũi đến các tuyến sản sinh ra chất nhờn, và chất nhờn được tiết ra, hậu quả là một sự
chảy nước mũi. Ipratropium bromid phong bế những hiệu lệnh nên nó không thể được truyền đạt tới những tuyến
sản sính ra chất nhờn ở mũi. Không hiệu lệnh, không có chất nhờn. Không có chất nhờn, không có chảy nước mũi.

Để hiểu cơ chế phong bế hiệu lệnh của ipratropium bromid hãy nhớ lại sự bàn luận về các thụ thể ở chương
3. Những tuyến nhờn ở mũi bạn cũng có những thụ thể như thế. Trong trường hợp này, đó là những thụ thể cho
một chất gọi là acetycholin, chất này dẫn truyền những hiệu lệnh từ dây thần kinh đến các tuyến chất nhờn. Để acetycholin có thể làm cho các tuyến nhờn tiết dịch thỉ nó phải được bám vào một thụ thể của một tuyến nhờn. Khi ipratropium bromid đã bám được vào những thụ thể ở mũi bạn thì acetylcholin không thể dính vào chúng nữa, và như thế, không thể dẫn truyền hiệu lệnh.

Từ đó, không có sản xuất chất nhờn, không có chảy nước mũi.

4 ưu thế của ipratropium bromid 

  1. Làm giảm đi nhiều với chứng chảy nước mũi.
  2. Được sử dụng như một thuốc xịt. vì thế, bạn chỉ phải tiếp nhận những liều rất nhỏ và những liều thuốc đó
    được xịt trực tiếp vào. tổ chức (mô) mà ở đó nó sẽ tác động tới.
  3. Vì nó được dùng với những liều dùng nhỏ như vậy, nên những phản ứng phụ toàn thân rất ít hoặc không xảy
  4. Nó không gây ra buồn ngủ hoặc kích thích như các chất kháng histamin và thuốc co mạch.