Bệnh viêm mũi

Những lý do tại sao bạn lại không đáp ứng lại với thuốc mũi CORTICOSTEROID

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 336 Views

product-shot_front

Mặc dầu, hầu hết những bệnh nhân bị viêm mũi đã thật sự đáp ứng lại với thuốc mũi corticosteroid, nhưng
những thuốc trên đã không tác động tốt đối với tất cả mọi người, sự giải thích này bao gồm các lý do sau đây:

  • Không dùng thuốc đều đặn hoặc thời gian không đủ.
  •  Xịt thuốc không đúng cách hướng về phía vách ngăn hơn là hướng về phía sau mũi, theo hướng tự nhiên của luồng không khí lưu thông tự nhiên.
  •  Không bảo đảm là mũi được thông trước khi dùng. Hãy sỉ mũi để làm sạch các chất nhầy đang làm tắc
    mũi. Hãy sử dụng thuốc xịt mũi chất co mạch nếu cần để bảo đảm lưu thông không khí đúng cách qua mũi.
  • Polyp mũi
  • Một dị biệt về giải phẫu (như lệch vách ngăn mũi).
  • Đang dùng những thuốc khác (như thuốc điều trị về huyết áp). Nếu bạn không thấy có sự đáp ứng tốt sau khi đã dùng thuốc xịt mũi corticosteroid một cách đáng tin cậy tì nên đến khám bác sĩ.