Bệnh viêm mũi

Những loại thuốc co mạch

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 1127 Views

17975feb16f235ac5d1e9373b7742b2f

Nói chung có 2 loại thuốc gây co mạch: thuốc co mạch có tác dụng tại chỗ và thuốc co mạch có tác dụng toàn thân.

Những thuốc co mạch tại chỗ

Đó là những thuốc xịt hoặc thuốc nhỏ dùng trực tiếp ngay tại mũi. Chúng có tác dụng trong vài phút khi được xịt hoặc, nhỏ trực tiếp ngay vào mũi.

Những thuốc co mạch có tác dụng toàn thân

Đó là những thuốc dưới dạng: viên, thuốc nước, viên nang dùng theo đường miệng (uống). Những thuốc này có
tác dụng không nhanh như các thuốc trên (tác dụng tại chỗ) vì chúng phải lần lượt được hấp thụ vào máu, tuần
hoàn tới các tổ chức và được các tổ chức giữ lại, ở đó chúng mới bắt đầu có tác động, vì chúng (các chất co
mạch) lưu thông trong máu trước khi tới mũi nên một số tổ chức khác với mũi có thể tiếp nhận chúng, vì chúng có
khả năng tác động đến những tổ chức khác với mũi, nên bạn sẽ nhận thấy là các chất co mạch có tác dụng toàn
thân gây ra nhiều phản ứng phụ hơn nếu so với các thuốc xịt, hoặc thuốc nhỏ có tác dụng co mạch tại chỗ. Ưu điểm của chúng so với các chất co mạch tại chỗ là chúng không gây ra tác dụng ngược lại hoặc viêm mũi do boá chất.

Thêm vào đó, có nhiều loại khác nhau các chất co mạch có tác dụng tại chỗ, và nhiều loại khác nhau của
các chất co mạch có tác dụng toàn thân. Bảng 12-1 và 12-3 sẽ chỉ ra những dạng khá phổ biến của hai loại trên
với các tên hoá chất (dược lý) của chúng, tên thương mại và độ dài thời gian tác dụng của chủng trên mũi. Những
bảng này sẽ làm sáng tỏ được vấn đề là nếu một chế phẩm này của chất co mạch không co’ tác dụng, thỉ chế
phẩm khác sẵn có lại có thể có tác dụng tốt.