Bệnh viêm mũi

Những loại phấn hoa là nguyên nhân gây dị ứng theo mùa

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 423 Views

131

Phấn hoa của các loại cây, cỏ và cỏ dại đã gây nên những triệu chứng dị ứng về mũi cho hàng triệu người.
Phấn hoa là phấn của cây cỏ có chứa vật liệu di truyền của giống đực. Những đơn vị mà vật liệu đó mang giữ gọi
là những hạt phấn hoa. Mỗi hạt phấn hoa có 2 lần vỏ.
Lượt vỏ trong cùng thì rất mỏng và rất dễ vỡ ra. Lượt vỏ bảo vệ ở bên ngoài thì tương đối dày và có sức chống đỡ
cao để chống lại sự huỷ hoại. Hạt phấn hoa của những cây khác nhau thì nhìn cũng khác nhau, cũng giống như
sự khác nhau của các cây vậy. Các hạt phấn hoa khi đã được nhuộm và nhìn dưới kính hiển vi được đánh giá một
cách cao nhất. Điều đó là điều chuẩn bị cần được làm khi tiến đến việc đếm hạt. Thí dụ: phấn hoa cỏ phấn hương
trông “tựa như trái banh đánh gôn, phấn hoa sồi như hình máy bay vũ trụ v.v…

Thụ phấn là thuật ngữ được dùng để mô tả sự chuyển những hạt phấn từ bao phấn (tức là từ bộ phận đực của
cây) sang đầu nhuỵ (bộ phận cái của cây). Một khi sự chuyển đã hoàn tất thì sự phồn thực có thể bắt đầu. Thật
đáng ngạc nhiên, chỉ có một tỷ lệ phần trăm không đáng kể của hàng ngàn phấn hoa tồn tại được giải phóng vào
không khí trong những điều kiện đủ để cho phép chúng gây ra những triệu chứng dị ứng ở mũi.

Để một phấn hoa có thể gây ra dị ứng mũi, cần phải có đủ 4 yêu cầu sau:

  • Phấn hoa phải được tạo ra với những số lượng rất lớn.
  • Tiến trình cơ bản của việc thụ phấn phải nhờ có gió chứ không phải do các côn trùng
  • Nó phải có khả năng kích thích hệ thống miễn dịch của người để sinh ra một phản ứng dị ứng.
  • Con người phải tiếp xúc ở mức độ đủ với phấn hoa để làm biểu lộ sự dị ứng.

Để có thể thụ phấn qua gió thành công, một cây cỏ và phấn hoa của nó phải có được những đặc điểm sau đáy:

  • Một lượng lớn những hạt phấn hoa phải được sinh ra.
  • Phấn hoa phải mang tính chất hợp lý về khí động học, tức là phải có được kích thước, cấu trúc và trọng lượng hiệu lực để có thể được gió mang đi.
  • Cấu trúc của cây cỏ và vị trí địa lý của nó phải thích hợp cho việc giải phóng phấn hoa vào gió.
  •  Sự giải phóng phấn hoa trong mùa và trong ngày phải được chọn đúng lúc để nhuỵ hoa có thể được thụ phấn một cách tốt nhất.
  • Những cây giống nhau nên được bố trí ở gần nhau.