Bệnh viêm mũi

Những chất hóa học trung gian chữa bệnh viêm mũi dị ứng

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 700 Views

bi-mat-cua-y-hoc-han-quoc-chua-khoi-han-benh-hanh-ha-nguoi-viet

Bảng 3-3 ở trên đã liệt kê tất cả những chất hoá học trung gian được biết là do các dưỡng bào và tế bào ái kiềm
giải phóng ra trong một phản ứng dị ứng. Bảng 3-4 liệt kê những chất hoá học trung gian đã được chứng minh là đã
đóng một vai trò trong bệnh viêm mũi dị ứng, cũng như là vai trò trong các triệu chứng mà chúng gây ra.

Bảng 3-4. Những chất hoá học trung gian gây ra những triệu chứng của bệnh viêm múi dị ứng

Các chất hoá học trung gian Những triệu chứng gây ra
Histamin Ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, ngứa mũi, ngứa họng, ngứa vòm miệng, ngứa tai
Prostaglandin D2 Viêm mũi
Leukotrienes Chảy nước mũi, ngạt mũi, viêm

Mỗi chất hoá học trung gian trên phát huy tác dụng của nó bằng cách tương tác với một thụ thể ở trên bề mặt của một tế bào chuyên biệt của tổ chức (niêm mạc) mũi. Thí dụ: chất histamin gắn với 1 hoặc 2 loại thụ thể gọi là Hi và H2

Nếu tổ chức không mang những thụ thể Hi và H2 đó thì sẽ không bị histamin ảnh hưởng tới. Chính là qua thụ thể Hi mà histamin kích thích các tổ chức (các mô) ở mũi và gây ra những triệu chứng của dị ứng. Những chất kháng histamin và các thứ thuốc khác được dùng để điều trị những triệu chứng của dị ứng tác động bằng cách phong bế những thụ thể trên, nên đã vô hiệu hoá được sự tác động của những chất hoá học trung gian. Như vậy, các kháng histamin tác động chủ yếu bằng cách ngăn chặn sự tương tác giữa histamin và thụ thể.