Bệnh viêm mũi

Nhà dị ứng học phải như thế nào?

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 351 Views

viem_mui_di_ung_2-39d7a

Một nhà dị ứng học là một bác sĩ sau khi hoàn thành khoá học ở trường Y, phải thực hiện ít nhất 3 năm và thi
đỗ để trở thành một chuyên gia có đầy đủ năng lực trong lĩnh vực nội khoa hoặc nhi khoa. Sau đó phải trải qua ít
nhất 2 năm được đào tạo chuyên khoa sâu về dị ứng và miễn dịch. Nếu chỉ đơn thuần hoàn thành khoá đào tạo này
thì chưa bảo đảm đủ tư cách của một chuyên gia. Để được công nhận là một chuyên gia dị ứng thì tiếp theo phải được sự chứng nhận của Hội miễn dịch và dị ứng Mỹ, một tổ chức hợp nhất của Hội nội khoa Mỹ và Hội nhi khoa Mỹ. Điều này đòi hỏi phải vượt qua một kỳ thi để đánh giá kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng về điều trị và chẩn đoán đối với nhiều vấn đề về dị ứng và miễn dịch.

Tóm lại, những chuyên gia về dị ứng và miễn dịch cần phải mất 5 năm được đào tạo và thực hành, để vượt qua
được 2 kỳ thi chuyên môn khó khăn trước khi họ được công nhận là chuyên gia về dị ứng.

Tổ chức y tế tại địa hạt bạn ở sẽ cung cấp cho bạn danh sách các chuyên gia về dị ứng và miễn dịch có
chứng chỉ của Hội dị ứng và miễn dịch Mỹ. Nếư không, bất cứ lúc nào bạn cũng có t)iể gọi điện đến Hội dị ứng
và miễn dịch Mỹ tại Philađelphia theo số (215) 349-9466, hoặc Viện dị ứng và miễn dịch Mỹ ở Chicago sổ (708)
359-2800, hoặc Viện hàn lâm về dị ứng và miễn dịch Mỹ ở Milwankee theo số (414) 272-6071.