Bệnh viêm mũi

Mũi đã làm gì cho bạn?

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 345 Views

Mũi có rất nhiều công dụng, thông qua ba chức năng chủ yếu của mũi sau đây:

 • Mũi là phần đầu của cơ quan hô hấp. Mũi có nhiệm vụ chuẩn bị, để không khí thở vào trở thành một yếu tố
  an toàn trước khi qua mũi vào phổi, cụ thể với các công việc sau:
 • Giữ ấm và làm ẩm không khí hút vào.
 • Lọc, giữ lại, sau đó đào thải ra ngoài những tiểu thể cố hại và các hôi khí ra khỏi không khí thở vào.
 • Diệt các vi trùng và virus gây bệnh.
 • Tầi hấp thu nước trong không khí thở ra.
 • Mũi còn là cơ quan khứu giác có chức năng ngửi.
 • Mũi cũng tham gia vào việc phát âm, và các xoang xương đổ và mũi là các hòm cộng hưởng âm thanh cho
  tiếng nói.

Chúng tôi sẽ đề cập tới các chức năng trên của mũi để thấy rõ hơn về công dụng của chúng.

Cảm giác ngửi

mui_huong_giup_giam_can

Tế bào của sự ngửi hay tế bào khứu giác khu trú cao ở trong niêm mạc của hốc mũi và ở trong vùng phía trên
soăn trên của mũi (hình 1-5). Điều, kiện cần thiết cho khứu giác bình thường là không khí phải được lưu thông
và tiếp xúc đều đặn thường xuyên với các tế bào khứu giác. Điều đó, tất nhiên đòi hỏi là mũi phải được thông
thoáng. Chúng ta đều đã biết là cảm giác ngửi bị sút kém hay tạm thời bị mất đi khi mũi bị tắc, bị ngạt do bị lạnh,
hoặc khi có một phản ứng xấu do dị ứng gây ra. Ngoài ra, khỉ cảm giác ngửi bị sút kém thỉ vị giác cũng bị ảnh
hưởng xấu đi. như the. Sự thưởng thức mùi vị của thực phẩm là kết quả đồng thời của sự kích thích các tế bào
khứu giác ở mũi và các mầm vị giác ở trong miệng. Khi bị tắc mũi thì các mùi không tới được các tế bào khứu
giác, do đó, thực phẩm cũng bị giảm đi cảm giác ngon.