Bệnh viêm mũi

Màng niêm mạc mũi

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 1531 Views

niem-mac-mui_2016-01-25-111744

Những tế bào thấy nổi rõ lên trên niêm mạc mũi gọi là những tế bào thượng bì hình cột, cố lông chuyển xếp
giả tầng. Đó là những tế bào lốn, trông giống như những cái cột trên đầu có chỗ nhô ra giống như một sợi lông, gọi
là lông chuyển {hình 1-7), Những tế bào có lộng chuyển ở bên trên được một màng nhầy bao phủ. Màng này do
các tuyến và các tế bào trong niêm mạc tiết ra và bao gồm hai lớp (lá): lớp trên nhầy hơn, dày hơn, gọi là lớp gel, lớp dưới loãng hơn, mỏng hơn gọi là lớp dung dịch, tuy nhiên lớp này cũng vừa đủ rộng để có thể bao phủ
được những phần lông chuyển nhô ra từ những tế bào niêm mạc. Hình 1-7: Màng niêm mạc mũi.

Lớp này giữ những tiểu thể nhỏ và các tiểu thể bị giữ lại đã bị thải ra ngoài như thế nào sẽ được nói rõ trong
mục “Mũi đã làm gì để bảo vệ bạn”.

Màng niêm mạc mũi còn bao gồm những loại tế bào khác để chống lại hơi độc và sự xâm nhập của vi trùng,
tham gia vào các phản ứng dị ứng. Những vấn đề này sẽ được đề cập tới khi nói về những loại viêm mũi đặc biệt.

Dưới những tế bào niêm mạc có rất nhiều tổ chức thần kinh, bạch huyết và các mạch máu. Các tổ chức trên đặc
biệt phong phú ở phía trên ba xoăn mũi. Phần đo’ của niêm mạc có tính chất cương, cũng giống như tổ chức của
dương vật với khả năng làm máu đầy căng hoặc rút đi, trổng rỗng và giãn ra khi đầy máu. Sự đáp ứng đó rõ
nhất ở phần niêm mạc bao phủ những xoăn mũi và rất dễ nhận thấy nhất ở phía trên xoăn mũi dưới.