Bệnh viêm mũi

Kháng thể gây dị ứng: IgE

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 393 Views

3zrxxz9j222225uzhzhu-viem-mui-di-ung

Cơ thể người có thể sản sinh ra 5 loại kháng thể riêng biệt và cố đặc trưng khác nhau. Những kháng thể IgE thì
phản ứng với những phấn hoa, những bụi, những con chó v.v…, mà chúng ta bị dị ứng. Kháng thể IgE cũng tương
tự như các kháng thể khác ở chỗ chúng bao gồm có 2 chuỗi protein nặng và 2 chuỗi protein nhẹ được liên kết
với nhau bằng những cầu nối hoá học. IgE là kháng thể độc nhất có khả năng gắn chặt trong một thời gian dài
với 2 loại tế bào được phát hiện trong niêm mạc mũi, đó là các dưỡng bào và các tế bào ái kiềm. Nếu thiếu (không
có) khả năng đó thỉ IgE sẽ gây ra rất ít hoặc không gây nên rối loạn nào, và mũi có thể đã không bị dị ứng.

2510_stru-14

Sở dĩ kháng thể IgE có khả năng bám nối vào những tế bào trên là vì ở một đầu tận cùng của những chuỗi protein
nặng có một cấu trúc đặc biệt gọi là vị trí gắn ở đầu kia của phân tử IgE cũng có những vị trí gắn để nối với
kháng nguyên, mà kháng nguyên này đã kích động sự sản sinh ra IgE. Kháng nguyên đó có thể là phấn hoa, nấm,
hoặc protein của mèo v.v… Quá trình gắn với kháng nguyên này có tính chất đặc hiệu cao độ.

Thí dụ: IgEđược sản sinh ra để phản ứng với cỏ phấn hương thì sẽ không có phản ứng với phấn hoa của cây sồi, hoặc với protein của mèo, mà chỉ riêng phản ứng với cỏ phấn hương mà thôi. Cơ thể bạn sản sinh ra những kháng thể IgE đặc hiệu cho riêng từng chất mà với nó mũi của bạn đã có dị ứng.