Bệnh viêm mũi

Khái quát cơ thể phản ứng trong tiêm phòng dị ứng

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 422 Views

e88vac-xin

Những mũi tiêm phòng dị ứng, việc làm giảm cảm thụ hoặc giảm cảm ứng về liệu pháp miễn dịch là những
thuật ngữ khác nhau có cùng một ý nghĩa. Liệu pháp miễn dịch là thuật ngữ mà các nhà dị ứng học dùng để
đề cập đến vấn đề tiêm phòng dị ứng.

Liệu pháp miễn dịch là quá trình trong đó người ta thực hiện hàng loạt mũi tiêm với hàm lượng chất dị
nguyên khí được tăng dần. Trong liệu pháp miễn dịch chỉ có dị nguyên mà bạn đã bị dị ứng là được, sử dụng mà
thôi. Những dị nguyên này có thể bao gồm bọ trong bụi, bào tử nấm mốc, phấn hoa của cây, cỏ, hoặc của cỏ phấn
hương. Nồng độ dị nguyên trong các mũi tiêm sẽ được tăng dần cho đến liều tối đa. Liều tối đa này được gọi là
liều duy trì, vì nó là liều sẽ được tiêm nhắc lại hàng tuần trong suốt quá trình thực hiện liệu pháp miễn dịch. Thông
thường phải mất khoảng 3 tháng tiêm thường xuyên để đạt tới liều duy trì. Sau đó liều duy trì được tiêm với
những khoảng cách đều đặn cho tới khi bạn đạt được sự thuyên giảm tối đa. Một chương trình của liệu pháp miễn
dịch đối với dị nguyên khí nói chung trong một thời gian ít nhất là 3 năm liên tục.

Liệu pháp miễn dịch tạo ra sự thay đổi miễn dịch rất đặc hiệu trong cơ thể bạn. Những tình trạng dị ứng sau sẽ đáp ứng được với liệu pháp miễn dịch: viêm mũi dị ứng theo mùa; viêm mũi dị ứng kinh diễn; vết chích của côn trùng; hen dị ứng.

Trọng tâm của chương này là tập trung vào liệu pháp miễn dịch và áp dụng cho viêm mũi dị ứng theo mùa và
viêm mũi dị ứng kinh diễn. Những thể khác của viêm mũi dị ứng, viêm mũi do nghề nghiệp, thì cách điều trị tốt
nhất là biện pháp phòng tránh (cách ly với nguồn gây bệnh), va những loại viêm mũi không phải dị ứng thì
không đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, vì chúng không do các dị nguyên gây ra.

Hầu hết những người bị viêm mũi dị ứng kinh diễn thì đều có thể bị những nguyên nhân không phải do dị ứng
làm bùng ra những triệu chứng tại mũi của họ (cũng tương tự như những triệu chứng do dị ứng gây ra). Thí
dụ như bạn có thể bị viêm mũi do dị nguyên (PAR), và do dùng thuốc xịt mũi chất co mạch quá mức và bị xung
huyết mũi bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với khối thuốc lá, hương mỹ phẩm, hoặc mùi của các hoá chất có tác dụng
tẩy sạch. Những triệu chứng mũi kinh diễn của bạn trên thực tế là do sự tương tác của 3 loại viêm mũi khác nhau
gây ra: đó là viêm mũi do dị nguyên (PAR), viêm mũi do thuốc xịt mũi (viêm mũi do ho á chất) và viêm mũi do bị
chất kích thích gây nên. Liệu pháp miễn dịch sẽ giúp bạn chống lại dị nguyên gây ra viêm mũi dị ứng. Nó sẽ không
giúp ích gì bạn để dứt được thói quen dùng thuốc xịt mũi, hoặc ngăn cản được tác dụng gây kích ứng mũi bạn do
khói thuốc lá gây ra. Những biện pháp khác sẽ giúp bạn bỏ được thổi quen dùng thuốc xịt mũi, và làm giảm sự
đáp ứng của bạn với những chất hơi kích thích.