Bệnh viêm mũi

Hỏi và đáp phản ứng cơ bản của dị ứng

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 371 Views

 

phong-viem-mui-xoang-luc-chuyen-mua-thongtinbenhcom4Câu hỏi 1: Sau khi tiếp xúc với những con mèo khoảng 1 giờ sau tôi thấy bị mắc những triệu chứng
nghiêm trọng, nhưng sau đó khoảng từ 4 đến 6 giờ các triệu chứng trên không bị tái phát lại. Vì dị ứng của tôi
không phát triển qua tất cả các giai đoạn của một phản ứng dị ứng “thông thường”, như thế thi các triệu chứng
của tôi chỉ là một sự trung hạp ngẫu nhiên chứ không phải là do bị dị ứng, có phải thế không?

Trả lời: Những triệu chứng của bạn rõ ràng là do bị dị ứng, bạn đã vừa trải qua 1 pha phản ứng sớm với
những con mèo, nhưng không phải qua 1 pha phản ứng muộn. Như đã nói ở trên thì bạn có thể không phải trải
qua từng giai đoạn có thể xảy ra theo tuần tự của một phản ứng với dị ứng. Trên thực tế thì đa số không phải
trải qua tuần tự theo pha phản ứng trên.

Câu hỏi 2: Tôi hình như bị quấy rầy vì bị dị ứng với bụi trong mùa lá rụng, khi mà viêm mũi dị ứng của
tôi với cỏ phấn hương cũng đang là vấn đề của tôi. Tại sao lại như vậy?

Trả lời: Bạn đã trải qua hiệu ứng mới rồi đó. Khi phấn hoa đang-xảy ra thì chỉ cần tiếp xúc với một số
lượng ít hơn số kháng nguyên phấn hoa đặc hiệu, cũng như với các kháng nguyên gây dị ứng khác để làm khởi
phát những triệu chứng. Sự dị ứng của bạn với loại có thể tự nó không đủ để làm cho phát ra các triệu chứng, nhưng một khi mũi của bạn đã trở nên phản ứng quá mức trong mùa cỏ phấn hương, thì mũi của bạn cũng trở thành có phản ứng với bụi, mà trước đó thì bạn không có phản ứng,

Câu hỏi 3: Khi tôi tiếp xúc với khói thuốc lá, tôi bị chảy nước mủi, bị ngạt tắc mũi và thỉnh thoảng hắt hơi.
Bác sí nói là tôi không bị dị ứng với khói thuốc lá, mà khói thuốc chỉ là một chất kích thích. Tôi không rõ, vì tôi
cũng bị mắc cùng những triệu chứng với khói thuốc lá cũng như nếu tôi bị dị ứng với nó.

Trả lời: Mũi chỉ cổ một số ít triệu chứng để phản ứng lại với bất cứ kích thích nào dù là do dị ứng, do chất
kích thích hoặc do nhiễm trùng. Những triệu chứng được gây ra do một chất kích thích hoặc do sự nhiễm trùng có
thể cũng tương tự những triệu chứng do một kháng nguyên dị ứng gây ra. Điều khác nhau ở đây là cơ chế
sinh ra các triệu chứng đó một phản ứng dị ứng làm khởi động một quá trình mà kết quả dẫn đến là những triệu
chứng mũi bị dị ứng; các chất kích thích thì kích động các tận cùng thần kinh, qua đó các xung động kích thích được dẫn truyền về não và não sẽ ra mệnh lệnh cho mũi bạn phải hắt hơi v.v… Những tác nhân gây nhiễm trùng lại
sinh ra phản ứng viêm, tạo ra những biến đổi ở tổ chức của mũi và bạn sẽ trải qua những biến đổi đó, tức là các
triệu chứng mà bạn thấy. Cơ chế các triệu chứng do khoí thuốc lá là một phản ứng. Cơ chế với cỏ phấn hương là
dị ứng. Cho cảm lạnh là sự nhiễm trùng. Điều này sẽ được, làm sáng tỏ hơn trong chương 8.