Bệnh viêm mũi

Giải phẫu mũi xoang – Các khe mũi (ngách mũi)

Ngày đăng: 2016-09-28
Lượt xem: 2917 Views

cach-chua-viem-xoang-bang-nam-y

Tương ứng với các xoăn mũi có 3 khe mũi là khe mũi dưới, khe mũi giữa và khe mũi trên.

  1. Khe mũi dưới: có giới hạn dưới là sàn hốc mũi. Ớ khe này có lỗ mở của ông lệ – mũi, nằm ở sau lỗ mũi trước khoảng 3cra .
  2. Khe mũi giữa: nằm ở giữa xoăn mũi dưới và xoăn mũi giữa. Khe này có tầm quan trọng về mặt lâm sàng vì nó có ông thông mũi – trán có lỗ thông với xoang hàm và xoang sàng trước. Có phức hợp lỗ thông mũi xoang (ostio – meatal complex) nằm ở vùng trước khe mũi giữa. Đây là vùng có kích thước hẹp và vị trí đặc biệt nên thường là nguồn khởi phát tình trạng viêm các xoang trước, từ đó lan rộng ra các xoang khác (theo Messerklinger). Lỗ thông vào hốc mũi của các tế bào sàng trước, xoang hàm, xoang trán qua vùng phức hợp này.
  3. Khe mũi trên: giới hạn ở giữa xoăn mũi giữa và xoăn mũi trên. Ớ khe này có lỗ mở vào cấc tế bào sàng sau vào lỗ mở thông vào xoang bướm nằm ở thành trước của xoang bướm ở trong phạm vi khe mũi trên.