Bệnh viêm mũi

Dùng thuốc xịt ipratropium bromid trong điều trị chảy nước mũi

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 636 Views

Chứng chảy nước mũi là kết quả cuối cùng sự sự tiết ra ràn rụa từ hàng ngàn tuyến sản xuất ra chất nhờn ở
niêm mạc mũi. Những tuyến trên tuôn ra chất nhờn khi nhận được những hiệu lệnh đó từ hệ thống thần kinh.
Mặc dù những chất kháng histamin đã thực sự đem lại sự thuyên giảm cho bệnh viêm mũi, đôi khi hình như chẳng
có thứ thuốc gì như kháng histamin, co mạch, thuốc xịt corticosteroid hoặc thuốc xịt cromolyn đã tỏ ra có tác
dụng. Điều đó chắc chắn là hầu như thế vì chẳng có thứ thuốc nào trong những thuốc trên đã đủ sức để ngăn
chặn được những hiệu lệnh từ hệ thống thần kinh truyền đạt tới các tuyến tiết ra chất nhờn cả.

atrovent_inhaletten_40

Ipratropium bromid có khả năng phong tỏa hiệu lệnh thần kinh

Ipratropium bromid là một thuốc có khả năng duy nhất có thể phong toả được các hiệu lệnh của tổ chức thần
kinh đến những tuyến sinh ra chất nhờn. Nó không phải là một chế phẩm của chất kháng histamin, 1 chất co
mạch, 1 chất corticosteroid (chương 16) hoặc 1 chất cromolyn (chương 17), nhưng nổ có thể có tác dụng hữu
hiệu nhất cho việc điều trị chứng chảy nước mũi.

Ipratropium bromid là chất rất mới, ngay cả khi cđ tài liệu viết này, là thuốc hiện nay chưa lưu hành để .dùng
cho mũi ở Hoa Kỳ. Những nghiên cứu ở Anh đã xác nhận sự hữu dụng của nó trong việc điều trị chứng chảy nước
mũi, và việc sử dụng nổ với bệnh viêm mũi thì hiện nay cũng đang được thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Nó được lưu
hành ở Hoa Kỳ dưới tên atrovent như một loại ống xịt có định liều để dùng cho việc điều trị hen và viêm phế quản.
Khi nó được dùng cho điều trị chứng chảy nước mũi thì tên của nó sẽ là thuốc xịt mũi atrovent. Để có thể hiểu
được cơ chế tác dụng của atrovent, chúng ta hãy xem xét cơ chế của chứng chảy nước mũi.