Bệnh viêm mũi

Dùng thuốc mũi thế nào cho an toàn hợp lý

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 358 Views

Nếu đã có lúc nào đó bạn đã đến một quầy dược phẩm để tìm mua thuốc cho bệnh mũi của bạn, thì chắc chắn là
bạn đã đối diện với những giá thuốc trên tường có đầy những dược phẩm mua tự chọn của nhiều loại khác nhau
với những hình dáng, những dạng, những màu sắc, những lời quảng cáo khẳng định tác dụng của các dược phẩm và những tiêu đề như: “xoang, cảm lạnh, dị ứng, sốt trong mùa cỏ khô” và “thuốc không có tác dụng gây buồn ngủ”.

quay-thuoc-2

Trong khu vực các thuốc dành cho cảm lạnh và bệnh về mũi của một quầy dược phẩm lớn thì khả năng là có
tới trên 150 loại sản phẩm thuốc khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều loại sản phẩm lại chỉ là cùng một
thứ thuốc: chúng chỉ đơn thuần khác nhau vì ở trong những bao bì khác nhau, có tên thương mại khác nhau, có
màu sắc và ở dưới nhiều dạng chế phẩm khác nhau mà thôi. Điều đó có tác dụng là dễ khiến cho những người
tiêu thụ (vì thiếu được cung cấp những hiểu biết về thông tin cần thiết) ngộ nhận là có sự khác về thuốc với nhiều
dược phẩm có tên thương mại khác nhau, nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Sự trưng bày như thế
đã đặt bạn vào một vị trí bất lợi khi bạn đang chọn mua một thứ thuốc về mũi bán tự do, bởi vì điều đó chẳng tốt
gì cho việc chăm sóc, hoặc sự an toàn của người tiêu thụ khi phải lựa chọn thuốc ở giữa một rừng hỗn loạn của
một sự tiếp thị như thế.

Bác sĩ của bạn và dược sĩ bán thuốc là những người sẽ giúp bạn

Trước khi cùng bạn đề cập vấn đề này một cách chi tiết hơn thì bạn nên luôn nhớ rằng, cả bác sĩ của bạn và
dược sĩ bán thuốc cho bạn đều có thể giúp bạn. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc về một thứ thuốc, dù nó là mua
theo đơn hoặc mua tự chọn, bạn có thể đề nghị họ giải thích cho bạn.