Bệnh viêm mũi

Có gì mới trong đơn thuốc có sự kết hợp chất kháng Histamin và chất co mạch

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 357 Views

thuoc-5115d-043c0

Viên nén giải phóng kéo dài chất seldan D là thuốc mới. Thực vậy, cùng với lúc bài viết này thì Hiệp hội dược
phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa ra thông báo là Hiệp hội đã chấp nhận sự cho lưu hành chất seldan D, và như thế đã
làm cho nó trở thành chất kháng histamin duy nhất không gây ngủ (terienadin) trong chế phẩm kết hợp với
chất co mạch được lưu hành tại Hoa Kỳ.

Những viên nén này kết hợp terienadin (60 mg) và chất co mạch pseudoephedrin (120 mg) trong một lập trình giải phóng kéo dài để được dùng theo chương trình 2 lần trong 1 ngày. Thành phần teríenadin được chứa trong vỏ bên ngoài của viên nén và được giải phóng ra ngay sau khi uống, và tác dụng của nó kéo dài khoảng 8 đến 10 giờ.

Chất pseudoephedrin được giải phóng theo 2 thời kỳ; lOmg chất này có trong vỏ ngoài viên nén được giải phóng ra để có tác dụng tức thời cùng với chất terienadin Còn 110 mg khác thì được chứa ở vỏ bên trong của viên nén và cho xuất hiện từ từ, chậm chạp, để được sử dụng trong nhiều giờ. Liều khuyên dùng cho trẻ em trên 12 tuổi và người lớn là một viên cho mỗi buổi sáng và chiều. Những sự thận trọng đã được ghi nhận khi sử dụng hoạt chất này hay hoặt chất khác cũng được ghi nhận như thế với chế phẩm có sự kết hớp của các hoạt chất trên.