Bệnh viêm mũi

Cơ chế dị ứng mũi

Ngày đăng: 2016-09-24
Lượt xem: 461 Views

phanhoaa

Có nhiều yếu tố quyết định xem bạn có bị dị ứng hay không? Những yếu tố đó được liệt kê trong bảng 3-1 dưới
đây.

Bảng 3-1. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của viêm mũi dị ứng

Di truyền Tuổi
Tiếp xúc Dần tộc
Khu trú địa lý Giới tính
Sự ô nhiễm Sự nhiễm trùng

Những yếu tố di truyền

Để bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng thì chắc chắn là bạn đã được di truyền khả năng tạo ra những kháng thể dị ứng, gọi là những kháng thể IgE đối với những chất như phấn hoa, những con bọ, những động vật v.v… Khả năng
này di truyền theo gia đinh nhưng cách thức lan truyền chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì vẫn còn
khó khăn trong việc xầc định rõ ràng. Công trình nghiên cứu gần đây đã gợi mở ra một phần nhỏ của nhiễm sắc
thể số 6 đã mang khả năng đo.

Điều rõ rằng liên quan đến sự di truyền của bệnh dị ứng là khả năng của việc mắc bệnh viêm mũi dị ứng được tăng lên khi bố hoặc mẹ cũng bị mắc, và tăng lên nhiều hơn khi cả hai bố mẹ đều bị mắc. Chỉ có một số ít phần trăm những người sinh ra từ những gia đình mà bố mẹ không bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng sẽ bị mắc bệnh này.

Tiếp xúc

Một điều có thể coi là chắc chắn liên quan đến bệnh viêm mũi dị ứng, đó là bạn phải tiếp xúc với những chất
mà đối với chúng bạn đã được di truyền khả năng tạo ra các kháng thể IgE, nếu không thì bạn không thể bị dị
ứng.

DI TRUYỀN + TIẾP XÚC = DỊ ỨNG

Khu địa lý

Những ảnh hưởng của vị trí địa lý thì phần lớn thông qua sự tiếp xúc. Nếu tliay đổi về địa lý, địa hạt, khu vực,
quốc gia, hoặc có tính chất thế giới, thì sự tiếp xúc của bạn có thể được thay đổi hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn.

Sự ô nhiễm

Những chất gây ô nhiễm trong không khí ngoài trời, hoặc trong nhà tác động chủ yếu như là những chất kích
thích, và kích thích những tận cùng của dây thần kinh của những người mà mũi họ đã rất dễ sẵn sàng bị kích
thích dị ứng, và gâv ra những phản xạ tạo ra các triệu chứng xuất hiện. Cho tới lúc này thì chưa có bằng chứng
là sự tiếp xúc tự nhiên với những chất gây ô nhiễm ở ngoài trời đã đóng một vai trò mang tính chất nguyên nhân gây ra đối với việc phát triển (hoặc gây ra) của bệnh viêm mũi dị ứng.

Tuy nhiên, điều trên lại không đúng với các chất gây ô nhiễm trong nhà, nhất là đối với khói thuốc lá và các hơi
khí của khí tự nhiên. Khói thuốc lá của người mẹ đã cho thấy là làm tăng khả năng bị mắc bệnh với bệnh dị ứng
về đường hô hấp của các trẻ không hút thuốc lá. Sự tiếp xúc mạn tính với khói thuốc lá của người mẹ, và các hơi
khí của khí tự nhiên đã được kết hợp với những sự nhiễm trùng các đường hô hấp trên và dưới ở những đứa con.
Trong những nghiên cứu này thì những người mẹ là những người chăm sốc chính của các đứa con; do đó, việc
họ hút thuốc đã ảnh hưởng xấu đến những đứa con. Nếu ngược lại, người cha là người chăm sóc chính ở trong gia đình thì sự hút thuốc của họ sẽ có ảnh hưởng xấu tới các đứa con.

Tuổi

Theo dự đoán thì có 80% người bị viêm mũi dị ứng đã có những triệu chứng đầu tiên của bệnh xuất hiện trước
20 tuổi, và có nhiều người lại có sớm hơn ở dưới 10 tuổi. Viêm mũi dị ứng có chiều hướng bắt đầu từ lúc còn trẻ
và qua nhiều năm sau càng trở nên xấu hơn, rồi giảm đi vào lúc tuổi già. Sự giảm đi vào lúc tuổi già cổ khả năng
là do sự giảm đi của khả năng của những hệ thống về miễn dịch trong việc tạo ra các đáp ứng dị ứng. Sự
thuyên giảm tự phát của những triệu chứng đôi khi xảy ra từ sớm cho đến tuổi trung niên, nhưng với những
người bị viêm mũi dị ứng theo mùa thì số đó chỉ từ 15% đến 25%, còn với những người bị viêm mũi dị ứng mạn
tính thì khả năng trên lại còn ít đi nhiều.

Quốc tịch

Tỷ lệ của những rối loạn dị ứng khác nhau thay đổi giữa các nước, nhưng những yếu tố được coi là nguyên
nhân cho sự thay đổi đó thỉ vẫn chưa được xác định rõ. Bảng 3-2 đã cho những thí dụ về những sự thay đổi đáng
kể đó giữa các nước.

Bảng 3-2. Tỷ lệ viêm mũi dị ứng theo các quốc gia

Quốc gia Tỷ lệ
Úc – New Zealand 1%
Anh 8%
Thuỵ Sĩ 9%
Hoa Kỳ 8 – 19%
Venezuela 19%

Giới tính

Trong tuổi ấu thơ thì số trẻ em trai bị viêm mũi dị ứng gấp 2 lần số trẻ em gái. Khi tuổi lớn hơn một chút và
ở lứa tuổi vị thành niên thì sự khác nhau về giới tính trên đã được cân bằng với nhau. Ở lứa tuổi trung niên thì
nam giới dễ bị mắc hơn là nữ giới, nhưng sự khác biệt đó đã mất dần đi khi người ta bước vào tuổi 50. Lý do của
những sự khác nhau do giới tính đó cũng chưa được làm sáng tỏ.

Sự nhiễm trùng

Sự nhiễm trùng của đường hô hấp trên có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, mà mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể
bị và điều đó đã khiến chúng ta không thể khẳng định được một cách rõ ràng về vai trò của nó trong việc gây
ra bệnh viêm mũi dị ứng. Nhưng có hiện tượng là mùa Xuân và mùa phấn hoa rụng trùng với thời gian mà các
bệnh về đường hô hấp trên do các virus gây ra lại tăng lên, và có hiện tượng là sự nhiễm trùng có thể làm thay
đổi các đáp ứng về miễn dịch (làm tăng một số đáp ứng miễn dịch nào đố và làm giảm đi một số đáp ứng miễn
dịch khác). Điều đó đòi hỏi phải cd sự nghiên cứu sâu hơn nữa về mối liên hệ giữa các bênh nhiễm trùng và sự phát triển của các bệnh về dị ứng.