Bệnh viêm mũi

Cách thức tác động của những thuốc Histamin

Ngày đăng: 2016-09-27
Lượt xem: 420 Views

Những thuốc kháng histamin làm mất tác động của histamin bằng cách cạnh tranh để chiếm lấy thụ thể Hi.
Các thuốc kháng histamin là một những thuốc thường được gọi là các thuốc ức chế thụ thể Hi, bởi vì chúng
ngăn chặn tác động của histamin lên thụ thể Hi.

Thụ thể Hi chỉ có thể gắn với một chất tại một thời điểm; vì vậy mà khi chúng gắn với kháng histamin thì
chúng không thể gắn với histamin. Nếu histamin không gắn với thụ thể Hi thì nó không thể gây ra bất cứ những
thay đổi nào trong mũi bạn. Và nếu như không có thay đổi gì trong mũi thì bạn cũng không phải chịu đựng bất
cứ một triệu chứng khó chịu nào.

thuoc-khang-histamin-tri-di-ung-man-ngua-dung-sao-cho-dung-1

Những thuốc kháng Histamin

Những thuốc kháng histamin đã xuất hiện được gần 50 năm. Bạn đã biết đến chúng như những thuốc khi bạn cần để làm thuyên giảm những triệu chứng sau:

  •  Chảy nước mũi.
  •  Hắt hơi.
  • Chảy nước mũi vào họng.
  • Ngứa mũi, họng, vòm miệng và tai.
  • Mắt đỏ, ngứa và chảy nước mắt, thường hay kết hợp với bệnh viêm mũi dị ứng.

Có lẽ điều mà bạn có thể chưa biết là có đến 7 loại thuốc kháng histamin mà mỗi loại lại quan trọng đối với một lý do khác nhau.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét bảng này kỹ hơn.

Tên hoá học của loại

Những thuốc kháng histamin là những chất hoá học, và tất cả các chất hoá học là những sự kết hợp của những
phân tử. Những chất kháng histamin cđ một cấu trúc phân tử chung mà từ đó nếu có sự thêm vào hoặc bớt đi
những phân tử khác nhau, thì sẽ tạo ra những loại kháng histamin khác nhau và những chất kháng histamin trong cùng một loại. Tên hoá học của mỗi loại là tên được các

Bảng 11-2, Bảy loại thuốc kháng histamin

Loại Tên hóa học Tên dược lý (tên
gốc)
Tên do các nhà sàn xuất hoặc tên
thương mại
1 Ethylenediamin Pryílamin Nisaval
    Tripelennamin PBZ
II Ethanolamín Carbinoxamin Clistin
    Clemastin Tavist
    Diphenhydramin Benadryl
III Alkylamín Brompheniramin Dimetan
    Chlorpheniramin Chlorz Trimeton
    Dexchlorpheniramin Polaramin
    Tripolidin Actidil
IV Piperazin Hydroxyzin Atarax
    Cetirizin  
V Piperidin Astemizol Hismanal
    Azatadin Optimin
    Cyproheptadin Periacin
    Ketotiten*  
    Loratidin*  
VI Phenothiazin Promethaán Phenergan
VII Butyrophenon Tertenadin Seldan
VIII Các loại khác Azelastin  

Dấu (*) chỉ những thuốc mới sản xuất chưa được lưu hành trên thị trường của Hoa Kỳ, nhà hoá học, các dược sĩ hoặc bác sĩ sử dụng để mô tả cấu trúc phân tử chung cho mỗi chất kháng histamin của loại đó. Chính là những sự sửa đổi của cấu trúc chung đó đã tạo nên những thành viên của cùng một loại duy nhất. Một số người nghĩ rằng, tất cả những thuốc kháng histamin đều như nhau nhưng sự thực lại khác xa nhau. Nếu biết được sự khác nhau của những thuốc kháng histamin đang được lưu hành sẽ giúp bạn tìm được loại thuốc kháng histamin cho tác dụng mà bạn đang mong muốn.

Tên gốc (hoặc tên dược lý)

Có 7 cấu trúc lõi hoặc “bộ khung” của thuốc kháng histamin và với mỗi cấu trúc lõi này lại có thể có hơn
một sự biến đổi để tạo thành những nhóm nhỏ. Bất cứ khi nào có sự sửa đổi trong cấu trúc lõi là lại tạo ra được
những kiểu kháng histamin mới khác với những kháng histamin khác có cùng cấu trúc lõi với nố (trong cùng một
loại với nó). Sự khác nhau này được biểu thị bằng cách đặt một tên riêng cho chính nó: đổi là tên gốc (hoặc tên
dược lý).

Tên gọi do nhà sản xuất hoặc tên thương mại

Đó là tên thương mại của sản phẩm, Đó là tên xuất hiện trên bao bì hoặc trên nhãn tên thuốc ở trong đơn
thuốc của bạn. Thí dụ: bảng 11-2 liệt kê tên dược lý của loại II kháng histamin một chất kháng histamin là
điphenhydramin thì trên thị trường nhà sản xuất đặt tên là Benadryl (tên phổ biến, tên thương mại).