Bệnh viêm mũi

Cách ly với dị nguyên của chó

Ngày đăng: 2016-09-26
Lượt xem: 336 Views

thu-cung-ty-phu-1

Cũng giống như với dị nguyên của mèo, dị nguyên của chó cũng được giải quyết tốt nhất bằng cách là không nuôi chtí hoặc giữ chó 100% thời gian ở ngoài nhà.

Nếu có vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của dị nguyên của chó thì việc thử di chuyển con chđ ra ngoài nhà từ 4 đến 6 tuần cd thể được xem xét. Để cho sự di chuyển trên cd thêm ý nghĩa, thì chỗ con chó sinh hoạt nên được làm vệ sinh sạch sẽ sau khi con chó đã được di chuyển đi.