Bệnh viêm mũi

Bàn luận về việc cho hoặc cấm hút thuốc ở nơi làm việc

Ngày đăng: 2016-09-26
Lượt xem: 356 Views

hut-thuoc-nu

Vì khói thuốc lá là một nguyên nhân khá phổ biến gây viêm mũi văn phòng, vì vậy mà có rnột số ý kiến về
quyền của người hút thuốc và người không hút thuốc đang được nêu lên có tính chất thời sự. Đó là một vấn đề
tuy chưa được giải quyết, nhưng diện mạo của nó đã thay đổi. Sau đây là hiện trạng của vấn đề:

  • Nói chung chưa có luật pháp nào của Nhà nước liên quan đến vấn đề hút thuốc. Hút thuốc bị hạn chế ở trong các khu vực được quy định trong các. toà nhà công sở của liên bang, và bị cấm trong một số chuyến bay nội địa.
  • Có thể thông qua các luật lệ của liên bang hoặc của địa phương để cấm hút thuốc trong các toà nhà công
    cộng, cũng như là cho phép một số công việc được hạn chế hoặc cấm hút thuốc khi thấy cần, để bảo vệ cho
    quyền lợi của các nhân viên.
  • Tuy nhiên, một tuyên cáo mới đây của quan chức vụ trưởng vụ bảo vệ sức khoẻ công cộng của Hoa Kỳ đã
    khẳng định: khói thuốc lá là có hại với người không hút thuốc khi họ hít thở phải khói thuốc đó, những người đó được mệnh danh là người hút thuốc một cách bị động.

Theo tác giả thì tuyên cáo đó đã mở ra khả năng cho việc hạn chế quyền của người hút thuốc do pháp luật ban
hành, mặc dù những người hút thuốc vẫn có quyền hút thuốc nhưng họ không có quyền được làm hại cho những
người ở gần quanh họ. vì rằng, từ những đầu mẩu thuốc cũng như là những chất ô nhiễm mà chúng thải ra trong
không khí mà người khác thở, và cũng vì thở hít phải khói của thuốc hút dở đó đã được xác định là có hại, nên
hoàn toàn có khả năng là quyền được hút thuốc ở nơi mà người không hút thuốc vui chơi hay làm việc sẽ bị cấm.
Tuy nhiên, điều cấm đó còn phải được toà án cho kiểm định và xác nhận, nhưng theo dự đoán của tác giả thì đó
chỉ còn là vấn đề thòi gian nữa mà thôi.